samochody do tuningu

hmm, to trzeba by zastanowić się, co rozumiemy przez metamorfizm, ja to określenie rozumiem jako przeobrażenie czegoś w cos ZUPEŁNIE nowego....
np. bazalty w łupki krystaliczne, wapienie w marmury, skały krzemionkowe w kwarcyty, itp...nawet na część dolomitów, które powstały w procesie dolomityzacji (zamiana kalcytu w dolomit) w zasadzie też można nazwać jako metamorficzne, albo niektóre granitoidy, które wcale nie powstały z zastygnięcia magmy, lecz z procesu granityzacji.... czyli z jakiś skał tworzą się zupełnie inne.....
Podczas za bardzo nie rozumiem, co maja do tego zlepieńce, czy tez piaskowce....w zasadzie różnica miedzy skała luźna piasek/żwir i po diagenezie skała zwięzłą piaskowiec/zlepieniec polega tylko na tym, ze sk. zwięzłe bogatsze są lepiszcze i nic poza tym, bo główny "źródłowy" materiał tej skały zostaje bez zmian.....ziarno piasku, które było kwarcem...dalej jest kwarcem, które jest skaleniem....dalej jest skaleniem, otoczak, który był granitem w zlepieńcu dalej jest granitem...


Lastryko to kruszona skała wylewna (grys) - z bazaltu i skał kwarcowych. Na pewno nie jest to skała wapienna więc nie zwiększa twardości. Może być.

Lastryko (terrazyt) rodem z Włoch, to rodzaj betonu z mieszaniną cementu i kruszonego marmuru, lub granitu. Marmur jest skałą metamorficzną powstałą z wapieni i dolomitów (marmur dolomitowy). Granit natomiast jest głębinową skałą magmową z domieszką kwarcytów. Jedynie grys granitowy nadaje się do oczek, z marmuru woda wypłukuje wapień i podnosi się pH wody. Nadaje się do ogrodów skalnych, jako czynnik podnoszący pH gleby, pod rośliny lubiące bardziej zasadowe podłoże.

Pierwsze słysze zeby marmur mial jakis wzor chemiczny. Z tego co wiem to jest to skala metamorficzna i skad jest rozny. Noo ale moze sie myle

Pozdro

Cytat: Marmury to skała metamorficzna , która powstaje z przeobrażenia różnych skał węglanowych np. wapieni i dolomitów
Marmur nie nadaję się do akwa bo zatwardza wodę. IMHO zmętnienie może być spowodowane właśnie jego obecnością w podłożu.

Węglan wapnia (CaCO3) to białe ciało stałe, trudno rozpuszczalne w wodzie, jednak jest rozpuszczalny w wodzie nasyconej dwutlenkiem węgla lub w roztworze chlorki amonu (NH4Cl - salmiak). Ma budowę krystaliczną. Temperatura topnienia wynosi 1289oC.
W wysokiej temperaturze (ok. 900oC) oraz pod wpływem kwasów rozkłada się na tlenek wapnia (CaO - wapno palone) i dwutlenek węgla (CO2). W wodzie nasyconej dwutlenkiem węgla przechodzi w wodorowęglan wapnia:
CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2
Reakcja ta jest odwracalna. Procesy rozpuszczania węglanu wapnia w wodzie bogatej w dwutlenek węgla i ponownego wytrącania węglanu zachodzą w przyrodzie. Wody podziemne zawierające CO2 rozpuszczają skały wapienne. Wydostając się na powierzchnię tracą CO2 i wydzielają węglan. Dzięki temu procesowi na ścianach jaskiń powstają stalaktyty i stalagmity.
W przyrodzie występuje w postaci:
• kalcytu - jest to najtwardsza, krystaliczna postać węglanu wapnia. Może być bezbarwny lub w zależności od domieszek - żółty, różowy, szary. Jest składnikiem wielu skał osadowych (wapieni, margli) oraz metamorficznych (marmurów). Wykorzystywany jest głównie w przemyśle ceramicznym i szklarskim.
• aragonitu - pospolity składnik skorupy i szkieletów współczesnych organizmów, główny składnik pereł. Niekiedy tworzy się w skutek procesów hydrotermalnych, krystalizuje z wód gorących źródeł lub tworzy nacieki na jaskiniach. W jubilerstwie jest rzadko stosowany ze względu na miękkość.
• kamienia wapiennego
• kredy - skała osadowa powstałą w wyniku nagromadzenia dużych ilości wapiennych szkieletów glonów planktonicznych, skorupek otwornic i drobnych nieorganicznych ziaren kalcytu. W Polsce występuje na Wyżynie Lubelskiej.
Kamień wapienny wykorzystywany jest do produkcji wapna palonego (reakcja podana jest wyżej) i cementu. Z kredy naturalnej wyrabia się kredę do pisania oraz jest to dodatek w produkcji farb. Tzw. kreda strącona jest używana do wyrobu papieru, kitu, farb, gumy oraz past do zębów.

SKAŁY I SKAMIENIOŁAŚCI

1. MINERAŁ- jest to pierwiastek lub związek chemiczny, który powstał na skutek procesów naturalnych, charakteryzujący się stałym stanem skupienia i stałym składem chemicznym.
2. SKAŁA- jest to zbiór podobnych lub różnych minerałów, które złączyły się ze sobą w wyniku jakiegoś procesu naturalnego (wywołanego siłami przyrody np. wybuch wulkanu)
3. Podział skał:
SKAŁY MAGMOWE
*powstały w głębi Ziemi na wskutek zastygnięcia magmy (gorącej i płynnej masie utworzonej z rozdrobnionych skał we wnętrzu Ziemi) oraz na powierzchni Ziemi w skutek zastygnięcia lawy ( jest to magma, która wydostała się na powierzchnie Ziemi)
*np. granit, bazalt, porfir
SKAŁY OSADOWE POCHODZENIA ORGANICZNEGO
*powstały ze szczątków organizmów roślinnych i zwierzęcych
*np. węgiel brunatny, kamienny, ropa naftowa, wapień
SKAŁY OSADOWE POCHODZENIA OKRUCHOWEGO
*powstały z rozkruszenia i rozpadu innych skał
* np. piaskowiec, zlepieniec, piasek
SKAŁY OSADOWE POCHODZENIA CHEMICZNEGO
*powstały w skutek wytrącania się w zbiornikach wodnych rozpuszczonych w wodzie substancji chemicznych
*np. sól, gips
SKAŁY METAMORFICZNE
*powstały w głębi Ziemi wskutek działania na skały magmowe i osadowe wysokich temperatur i ciśnień
*np. gnejs, marmur
4. SKAMIENIAŁOŚĆI (skamieliny)- są to szczątki organizmów zwierzęcych i roślinnych z minionych epok geologicznych zachowane w skałach
5. SKAMIENIAŁOŚCI PRZEWODNIE- niektóre organizmy żyły na Ziemi bardzo krótko (oczywiście w skali wieku geologicznego) i występowały powszechnie na dużych obszarach kuli ziemskiej.Ich skamieniałości spotykamy obecnie tylko na wybranych warstwach skalnych. Geologowie nazwali takie skamieniałości przewodnimi

Na podstawie podręcznika Geografia 1 wyd. Wiking

Skała jest zespołem minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych
w określonych procesach geologicznych.
Ze względu na ich pochodzenie, dzielimy je na:
- skały magmowe
- skały osadowe
- skały metamorficzne

SKAŁY MAGMOWE.
Powstają wskutek przedzierania się magmy przez litosferę, jej zastygania
i krystalizacji w głębi Ziemi lub tez zastygania law na powierzchni. Dzielimy zatem skały magmowe na:
- głębinowe - powstają w głębi Ziemi w procesach powolnego zastygania magmy (w warunkach wysokiego ciśnienia) mają one strukturę jawnokrystaliczną, tzn. posiadają widoczne gołym okiem wykształcone minerały, są to skały ciężkie, twarde, odporne na zniszczenia.
Przykłady: granit, sjenit, dioryt, gabro.
- wylewne - powstają na powierzchni w procesie gwałtownego zastygania magmy, maja strukturę skrytokrystaliczną (kryształy nie są widoczne gołym okiem, lawa stygnie tak szybko, że nie ma czasu na wykształcenie kryształów, przykłady: bazalt, andezyt, melafir) lub porfirową (stygnięcie i krystalizacja rozpoczęły się pod ziemią, jednak kolejny wybuch wulkanu wyrzucił je na powierzchnie, gdzie proces krystalizacji został przerwany, przykład: porfir)

Skały magmowe można podzielić tez ze względu na odczyn:
- kwaśny, bogaty w krzemionkę - np. granit
- zasadowy, ubogi w krzemionkę - np. gabro

SKAŁY OSADOWE.
- okruchowe- powstają w wyniku niszczenia innych skał wskutek wietrzenia lub erozji, mogą t być skały luźne (okruchy nie są ze sobą połączone) oraz zwięzłe (okruchy scementowane drobnym materiałem). Przykłady: żwir, zlepieniec, piasek ( > 2 ), piaskowiec, less, muł ( < 0.1 ), mułowiec, glina ( < 0.01 ).
- organiczne - powstałe na skutek nagromadzenia szczątków roślinnych lub zwierzęcych, jak również w wyniku ich działalności. Przykłady: węgiel kamienny i brunatny, torf; węglowodory - gaz ziemny, ropa naftowa, wosk ziemny, asfalt naturalny; wapienie - wapień muszlowy, wapień koralowy, kreda pisząca
- chemiczne - powstałe poprzez wytracanie minerałów z roztworów ( głównie w trakcie parowania wód morskich) - przykład: wapień, gips, anhydryt, sól kamienna, sól potasowa.

SKAŁY PRZEOBRAŻONE (METAMORFICZNE).
Zależnie od czynnika przeobrażającego, wyróżniamy:
- metamorfizm kontaktowy - czynnikiem przeobrażającym jest wysoka temperatura (zetknięcie skały z magmą) - przykład: marmur powstający z wapienia
- metamorfizm dynamiczny - czynnikiem przeobrażającym jest wysokie ciśnienie - przykład: łupki
- metamorfizm regionalny - czynnikiem przeobrażającym jest wysokie ciśnienie i temperatura, skały zostały przeniesione w te warunki z innego terenu przez ruchy skorupy ziemskiej - przykład: gnejs powstający z granitu.

Wykorzystanie skał:
- budownictwo - skały magmowe ( granit i bazalt ) i przeobrażone ( gnejs ) ze względu na dużą odporność na czynniki niszczące jak i walory estetyczne wykorzystywane są w budownictwie. Surowcem budowlanym jest wiele skał osadowych ( piaskowce, piaski, żwiry)
- ceramika - skały osadowe (gliny, iły)
- przemysł cementowy - wapienie, margle
- ogrodnictwo - torfy
- energetyka - węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa
- przemysł nawozów mineralnych i wielu artykułów chemicznych - potas, fosfor, siarka, sód
- przemysł spożywczy - sól kamiennaSzablon by Sliffka (© samochody do tuningu)