samochody do tuningu

Czarna wizja badacza: wymrzemy w ciągu stu lat

Frank Fenner, emerytowany profesor mikrobiologii na Australijskim Uniwersytecie Narodowym (Australian National University), przewiduje, że w ciągu najbliższych stu lat rodzaj ludzki wymrze. Przekonuje, że ludzkość nie będzie w stanie przetrwać eksplozji demograficznej i niekontrolowanej konsumpcji - podaje dailymail.co.uk.

http://m.onet.pl/_m/a9453b0c683c69a63a090cccdfe2ff82,5,1.jpg
Ludzkości grozi zagłada? - AFP

Według ostatnich oficjalnych danych ONZ obecnie na świecie żyje sześć miliardów i osiemset milionów ludzi. Przewiduje się, iż do końca 2011 roku liczba ta przekroczy siedem miliardów.

- To nieodwracalna sytuacja. Myślę, że już jest za późno. Mówię to, ponieważ ludzkość nie robi nic, by starać się zmienić tę sytuację - mówi 95-letni profesor.

Zachodzące na świecie zmiany klimatyczne tylko potwierdzają jego przypuszczenia. - Gatunek ludzki może podążyć taką samą ścieżką, jak wiele gatunków, które już zniknęły - przekonuje badacz.

Stephen Boyden, emerytowany profesor i kolega profesora Fennera powiedział, że wprawdzie wśród niektórych ekologów panuje głęboki pesymizm, to inni mają jednak bardziej optymistyczną wizję naszej przyszłości. - Frank może mieć rację, ale niektórzy z nas wciąż mają nadzieję, że przyjdzie opamiętanie i nastąpią rewolucyjne zmiany, które przywrócą równowagę ekologiczną - zaznaczył Boyden.

W 2006 roku, James Lovelock, inny ceniony profesor ostrzegł, że w następnym stuleciu z powodu globalnego ocieplenia światowa populacja może spaść do 500 mln osób. Pesymistycznie twierdził, że wszelkie próby rozwiązania problemu zmian klimatu nie przyniosą skutku, a "będzie to tylko kupno dodatkowego czasu".

źródło: dailymail.co.uk, PG
źródło: wiadomosci.onet.pl

Download: Rapidshare, Hotfile, Megaupload, Przeklej i Inne http://wiadomosci.onet.pl/2186980,16,czarna_wizja_badacza_wymrzemy_w_ciagu_stu_lat,item.html Download bez limitów


Frank Fenner, emerytowany profesor mikrobiologii na Australijskim Uniwersytecie Narodowym (Australian National University), przewiduje, że w ciągu najbliższych stu lat rodzaj ludzki wymrze. Przekonuje, że ludzkość nie będzie w stanie przetrwać eksplozji demograficznej i niekontrolowanej konsumpcji - podaje dailymail.co.uk.Według ostatnich oficjalnych danych ONZ obecnie na świecie żyje sześć miliardów i osiemset milionów ludzi. Przewiduje się, iż do końca 2011 roku liczba ta przekroczy siedem miliardów.

- To nieodwracalna sytuacja. Myślę, że już jest za późno. Mówię to, ponieważ ludzkość nie robi nic, by starać się zmienić tę sytuację - mówi 95-letni profesor.

Zachodzące na świecie zmiany klimatyczne tylko potwierdzają jego przypuszczenia. - Gatunek ludzki może podążyć taką samą ścieżką, jak wiele gatunków, które już zniknęły - przekonuje badacz.

Stephen Boyden, emerytowany profesor i kolega profesora Fennera powiedział, że wprawdzie wśród niektórych ekologów panuje głęboki pesymizm, to inni mają jednak bardziej optymistyczną wizję naszej przyszłości. - Frank może mieć rację, ale niektórzy z nas wciąż mają nadzieję, że przyjdzie opamiętanie i nastąpią rewolucyjne zmiany, które przywrócą równowagę ekologiczną - zaznaczył Boyden.

W 2006 roku, James Lovelock, inny ceniony profesor ostrzegł, że w następnym stuleciu z powodu globalnego ocieplenia światowa populacja może spaść do 500 mln osób. Pesymistycznie twierdził, że wszelkie próby rozwiązania problemu zmian klimatu nie przyniosą skutku, a "będzie to tylko kupno dodatkowego czasu".

źródło: dailymail.co.uk, PG
źródło: wiadomosci.onet.pl

" />Na gronie zdobyłem coś takiego(poniżej ) ale nie jestem pewien czy to jest dokładnie tak jak na kartce od Jachowicza... Ale nic, mam nadzieję, że jest i się przydaProf. dr. hab. Wojciech Morawski
Wykład z historii gospodarczej - I rok SGH
2006/07

26 września
1. Różnice między feudalizmem a kapitalizmem. Dualizm w rozwoju agrarnym Europy. Reformy uwłaszczeniowe na ziemiach polskich.

3 października
2. Merkantylizm. Fizjokratyzm. Podstawowe zasady liberalizmu gospodarczego. Powstanie i historia cyklu koniunkturalnego do 1914 roku. monopolizacja i jej wpływ na przebieg cyklu koniunkturalnego.

10 października
3. Historia pieniądza i kredytu. System waluty kruszcowej. Bimetalizm.

17 października
4. Rewolucja przemysłowa. Uprzemysłowienie ziem polskich. Społeczne skutki industrializacji. Mechanizm eksplozji demograficznej. Rozwój ruchu robotniczego i związków zawodowych. Rozwój ruchu spółdzielczego. Wolny handel-protekcjonizm. Liga manchesterska i zniesienie ceł zbożowych w Wielkiej Brytanii. Gospodarcze aspekty wojny secesyjnej.

24 października
5. Kolonializm. Róznice między "starymi" imperiami: hiszpańskim i portugaliskim. Działalność kompanii handlowych. Problem niewolnictwa. Rywalizacja kolonialna w XIX wieku. Zmieny w polityce kolonialnej państw europejskich na przełomie XiX i XX wieku. Rozwój gospodarczy stanów zjednoczonych w II połowieXIX wieku. Modernizacja Japonii w 1868 roku.

31 października
6. Gospodarcze i społeczne aspekty I wojny światowej. Koninktura gospodarcza w okresie międzywojennym. Inflacje i stabilizacje walutowe po I wojnie światowej. Gospodarka światowa w latach dwudziestych.

7 listopada
7. Wielki kryzys lat trzydziestych, jego specyfika i skutki. Interwencjonizm państwowy. New Deal. Interwencjonizm w państwach faszystowskich.

14 listopada
8. Gospodarka II Rzeczypospolitej. Inflacha. reformy Władysława Grabskiego. Druga inflaccja. Stabilizacja 1927 roku. Problem reformy rolnej. Wielki kryzys w Polsce. Polityka gospodarcza Eugeniusza Kwiatkowskiego.

28 listopada.
10. Gospodarcze aspekty Ii wojny światowej.

5 grudnia
11. Koniunktura w świecie po Ii wojnie światowej. System z Bretton Woods i jego upadek. Kryzysy naftowe i ich skutki. Kryzys zadłużeniowy lat osiemdziesiątych.

12 grudnia
12. Plan Marshalla. Integracja europejska.

19 grudnia
13. Japonia i nowe kraje, przemysłowe strefy Pacyfiku. problemy gospodarcze Trzeciego Świata. Mechanizm równowagi ubóstwa.

9 stycznia
14. Gospodarka radziecka w latach 1945-1991. Gospodarka europejskich państw socjalistycznych. Działalność RWPG. Etapy rozwoju gospodarczego ChRL.

16 stycznia
15. Dzieje gospodarcze Polski powojennej.


Literatura obowiązkowa:
J. Kaliński - Historia gospodarcza XIX i XX wieku, Warszawa 2004
J. Kaliński, Z. Landau - Gospodarka Polski w XX wiek u, Warszawa 1998
A. Jezierski, C. Leszczyńska - Hisotria gospodarcza Polski (w miarę możliwości najnowsze wydanie)

Literatura uzupełniająca:
J. Kaliński (red.) - Historia gospodarcza Polski (1939-1989), Warszawa 1996
W. Morawski - Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Warszawa 2002, część I
W. Morawski - Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa 2003Szablon by Sliffka (© samochody do tuningu)